Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 03.12 (11)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
skierowali do prezesa NIK wniosek o pilne przeprowadzenie kontroli wszystkich instytucji, które zawarły umowę z Prokomem. Gwiżdż zwrócił się też do Ewy Kuleszy, generalnego inspektora ochrony danych osobowych, o sprawdzenie, czy firmy komputeryzujące przedsiębiorstwa państwowe mają dostęp do danych osobowych. Już w 1998 r. NIK proponowała przyjęcie przez rząd ścisłej procedury przy informatyzacji urzędów, bo "błędy i nieprawidłowości" mogą zagrażać działaniu organów administracji państwowej.
I zagroziły. Od nowego systemu komputerowego ZUS zależało powodzenie reformy emerytalnej. Każdy Polak miał posiadać swoje konto po to, by można było przesyłać jego składki do wybranego funduszu emerytalnego. System jednak okazał się wadliwy. Następca Bańkowskiej, prezes
skierowali do prezesa NIK wniosek o pilne przeprowadzenie kontroli wszystkich instytucji, które zawarły umowę z Prokomem. Gwiżdż zwrócił się też do Ewy Kuleszy, generalnego inspektora ochrony danych osobowych, o sprawdzenie, czy firmy komputeryzujące przedsiębiorstwa państwowe mają dostęp do danych osobowych. Już w 1998 r. NIK proponowała przyjęcie przez rząd ścisłej procedury przy informatyzacji urzędów, bo "błędy i nieprawidłowości" mogą zagrażać działaniu organów administracji państwowej.<br>I zagroziły. Od nowego systemu komputerowego ZUS zależało powodzenie reformy emerytalnej. Każdy Polak miał posiadać swoje konto po to, by można było przesyłać jego składki do wybranego funduszu emerytalnego. System jednak okazał się wadliwy. Następca Bańkowskiej, prezes
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego