Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
funkcja liniowa, co oznacza, że wartością na wyjściu jednostki jest aktywacja komórki
Podobnie jak funkcje wyjścia jednostek możemy podzielić na liniowe i nieliniowe, również grupy tych jednostek tworzące subsieci lub całe kompletne układy nazywamy sieciami liniowymi i nieliniowymi. Podstawową zasadą przy doborze funkcji wyjściowej jednostki jest optymalne dopasowanie jej do procedury uczącej. Chodzi o to, aby zminimalizować liczbę obliczeń nowych wartości wag w sieci. Należy jednak przy tym pamiętać, że zakres wartości funkcji wyjścia musi gwarantować wyekstrahowanie reprezentacji wag sieci ANN, kodującej wzorce obrazu sygnału wejściowego o cechach dystynktywnych. W powyższych podpunktach zostały omówione podstawy architektury niektórych sieci. Jest to jeden
funkcja liniowa, co oznacza, że wartością na wyjściu jednostki jest aktywacja komórki &lt;gap&gt;<br>Podobnie jak funkcje wyjścia jednostek możemy podzielić na liniowe i nieliniowe, również grupy tych jednostek tworzące subsieci lub całe kompletne układy nazywamy sieciami liniowymi i nieliniowymi. Podstawową zasadą przy doborze funkcji wyjściowej jednostki jest optymalne dopasowanie jej do procedury uczącej. Chodzi o to, aby zminimalizować liczbę obliczeń nowych wartości wag w sieci. Należy jednak przy tym pamiętać, że zakres wartości funkcji wyjścia musi gwarantować wyekstrahowanie reprezentacji wag sieci ANN, kodującej wzorce obrazu sygnału wejściowego o cechach dystynktywnych. W powyższych podpunktach zostały omówione podstawy architektury niektórych sieci. Jest to jeden
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego