Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: ulotki polityczne
Rok: 2000
też w parlamencie następnym musimy odnieść sukces w wyborach prezydenckich.
Chcąc brać odpowiedzialność za rządy w Polsce musimy jednocześnie odbudować zdolność zawierania przez AWS szerszych porozumień politycznych, zarówno z Unią Wonności, jak też z najważniejszymi ugrupowaniami prawicy pozostającymi poza AWS-em. Taki dialog polityczny nie będzie oznaką naszej słabości, ale przeciwnie - oznaką woli skutecznego kontynuowania dzieła rozpoczętego wspólnie w Sierpniu '80 roku, dzieła odbudowy suwerennego i demokratycznego państwa polskiego, państwa, które w konsekwencji naszych wspólnych wysiłków jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się krajem całego regionu. Zdolność koalicyjna AWS, nasza zdolność do tworzenia szerokiej koalicji posierpniowej to nie sprawa sentymentów, ale konieczny warunek
też w parlamencie następnym musimy odnieść sukces w wyborach prezydenckich.<br>&lt;page nr=6&gt; &lt;hi&gt;Chcąc brać odpowiedzialność za rządy w Polsce musimy jednocześnie odbudować zdolność zawierania przez AWS szerszych porozumień politycznych, zarówno z Unią Wonności, jak też z najważniejszymi ugrupowaniami prawicy pozostającymi poza AWS-em. Taki dialog polityczny nie będzie oznaką naszej słabości, ale przeciwnie - oznaką woli skutecznego kontynuowania dzieła rozpoczętego wspólnie w Sierpniu '80 roku, dzieła odbudowy suwerennego i demokratycznego państwa polskiego, państwa, które w konsekwencji naszych wspólnych wysiłków jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się krajem całego regionu. Zdolność koalicyjna AWS, nasza zdolność do tworzenia szerokiej koalicji posierpniowej to nie sprawa sentymentów, ale konieczny warunek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego