Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Handlowy
Rok powstania: 1934
wszystkimi spólnikami.
§ 2. W przypadkach, w których ważność czynności, dokonanej przez zarząd lub likwidatorów, jest zależna od uchwały zgromadzenia spólników, unieważnienie takiej uchwały nie ma skutku wobec osób trzecich, działających w dobrej wierze.

Rozdział IV.
Rachunkowość spółki.

Art. 244-252. (uchylone).
Art. 253. Jeżeli bilans, sporządzony przez zarząd, wykaże straty, przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, wówczas zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać zgromadzenie spólników celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki.

Rozdział V.
Zmiana umowy spółki.

Art. 254. § 1. Każda zmiana umowy spółki wymaga do swej ważności uchwały spólników.
§ 2. Uchwała powinna być zaprotokółowana przez notarjusza
wszystkimi spólnikami.<br>§ 2. W przypadkach, w których ważność czynności, dokonanej przez zarząd lub likwidatorów, jest zależna od uchwały zgromadzenia spólników, unieważnienie takiej uchwały nie ma skutku wobec osób trzecich, działających w dobrej wierze.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział IV.&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Rachunkowość spółki.&lt;/&gt;<br><br>Art. 244-252. (uchylone).<br>Art. 253. Jeżeli bilans, sporządzony przez zarząd, wykaże straty, przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, wówczas zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać zgromadzenie spólników celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział V.&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Zmiana umowy spółki.&lt;/&gt;<br><br>Art. 254. § 1. Każda zmiana umowy spółki wymaga do swej ważności uchwały spólników.<br>§ 2. Uchwała powinna być zaprotokółowana przez notarjusza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego