Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
cele prywatyzacji. Choć we wszystkich krajach prywatyzacja miała pozwolić na zrealizowanie całego pakietu celów, przyjęte priorytety, a także warunki początkowe, określiły w istotnym stopniu wybór konkretnych metod oraz zdefiniowanie warunków ograniczających. Chciałabym przedstawić próbę interpretacji tych wyborów, które nie zawsze formułowane były w sposób klarowny, ale które dają się zinterpretować przynajmniej ex post.
Sposób, w jaki postrzegana jest prywatyzacja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zależy, moim zdaniem, od bardziej ogólnego rozumienia natury procesów rynkowych. Z jednej strony, w duchu ekonomii neoklasycznej, są one analizowane z punktu widzenia systemu bodźców i efektywności alokacji rzadkich zasobów; z drugiej, zgodnie z tradycją, do
cele prywatyzacji. Choć we wszystkich krajach prywatyzacja miała pozwolić na zrealizowanie całego pakietu celów, przyjęte priorytety, a także warunki początkowe, określiły w istotnym stopniu wybór konkretnych metod oraz zdefiniowanie warunków ograniczających. Chciałabym przedstawić próbę interpretacji tych wyborów, które nie zawsze formułowane były w sposób klarowny, ale które dają się zinterpretować przynajmniej &lt;hi&gt;ex post&lt;/&gt;. <br>Sposób, w jaki postrzegana jest prywatyzacja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zależy, moim zdaniem, od bardziej ogólnego rozumienia natury procesów rynkowych. Z jednej strony, w duchu ekonomii neoklasycznej, są one analizowane z punktu widzenia systemu bodźców i efektywności alokacji rzadkich zasobów; z drugiej, zgodnie z tradycją, do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego