Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 28
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - art. 190 Kodeksu Karnego.
- uderzenie człowieka lub naruszenie w inny sposób nietykalności cielesnej - art. 217 Kodeksu Karnego.
- dopuszczenie się obcowania płciowego z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą albo z osobą, pozostającą w stosunku przysposobienia - art. 201 Kodeksu Karnego.
- rozpijanie małoletniego przez dostarczanie mu napojów alkoholowych, ułatwianie ich spożywania lub nakłanianie do spożywania takich napojów - art. 208 Kodeksu Karnego.
- porzucenie osoby poniżej 15 lat, a także osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 210 Kodeksu Karnego.
- uprowadzenie lub zatrzymanie wbrew woli
szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - art. 190 Kodeksu Karnego.<br>- uderzenie człowieka lub naruszenie w inny sposób nietykalności cielesnej - art. 217 Kodeksu Karnego.<br>- dopuszczenie się obcowania płciowego z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą albo z osobą, pozostającą w stosunku przysposobienia - art. 201 Kodeksu Karnego.<br>- rozpijanie małoletniego przez dostarczanie mu napojów alkoholowych, ułatwianie ich spożywania lub nakłanianie do spożywania takich napojów - art. 208 Kodeksu Karnego.<br>- porzucenie osoby poniżej 15 lat, a także osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 210 Kodeksu Karnego.<br>- uprowadzenie lub zatrzymanie wbrew woli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego