Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Karny
Rok powstania: 1969
2, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 284. § 1. Kto znieważa, uszkadza lub usuwa wystawione publicznie godło, sztandar, chorągiew, flagę, banderę, inny znak państwowy polski lub państwa sprzymierzonego albo symbol międzynarodowego ruchu robotniczego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto znieważa pomnik lub inne dzieło wystawione publicznie w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. (125) Przepis § 1 stosuje się w razie popełnienia czynu na szkodę państwa sprzymierzonego, jeżeli państwo to zapewnia wzajemność.
Art. 285. § 1. (126) Kto na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znieważa, uszkadza
2, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.<br>Art. 284. § 1. Kto znieważa, uszkadza lub usuwa wystawione publicznie godło, sztandar, chorągiew, flagę, banderę, inny znak państwowy polski lub państwa sprzymierzonego albo symbol międzynarodowego ruchu robotniczego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.<br>§ 2. Kto znieważa pomnik lub inne dzieło wystawione publicznie w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.<br>§ 3. (125) Przepis § 1 stosuje się w razie popełnienia czynu na szkodę państwa sprzymierzonego, jeżeli państwo to zapewnia wzajemność.<br>Art. 285. § 1. (126) Kto na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znieważa, uszkadza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego