Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
więc bardzo ścisła więź z zagadnieniami bibliotecznymi. Był przede wszystkim doradcą i reprezentantem Biblioteki, ale troszczył się także o dobór księgozbioru i interesował się wszystkimi nurtującymi ją problemami.
O nawale prac, jakimi zajmował się w tym okresie, mówi on sam: "Byłem autorem paru broszur, traktujących o naszym rolnictwie W 1948 r. wydałem jako kierownik Zakładu tom drugi Prac Zakładu Polityki Ekonomicznej (praca zbiorowa). Byłem członkiem redakcji (sekretarz naukowy) Księgi pamiątkowej SGGW 1906-1936. Jeszcze w 1945 r. wszedłem do Komitetu, zajmującego się sprawą Ziem Odzyskanych Wziąłem czynny udział w opracowywaniu wydawnictwa Gospodarstwo wiejskie na Ziemiach Odzyskanych." Nadal także pracował w Towarzystwie
więc bardzo ścisła więź z zagadnieniami bibliotecznymi. Był przede wszystkim doradcą i reprezentantem Biblioteki, ale troszczył się także o dobór księgozbioru i interesował się wszystkimi nurtującymi ją problemami.<br>O nawale prac, jakimi zajmował się w tym okresie, mówi on sam: "Byłem autorem paru broszur, traktujących o naszym rolnictwie &lt;gap&gt; W 1948 r. wydałem jako kierownik Zakładu tom drugi &lt;hi rend="italic"&gt;Prac Zakładu Polityki Ekonomicznej&lt;/hi&gt; (praca zbiorowa). Byłem członkiem redakcji (sekretarz naukowy) &lt;hi rend="italic"&gt;Księgi pamiątkowej SGGW 1906-1936&lt;/hi&gt;. Jeszcze w 1945 r. wszedłem do Komitetu, zajmującego się sprawą Ziem Odzyskanych &lt;gap&gt; Wziąłem czynny udział w opracowywaniu wydawnictwa &lt;hi rend="italic"&gt;Gospodarstwo wiejskie na Ziemiach Odzyskanych&lt;/hi&gt;." Nadal także pracował w Towarzystwie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego