Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
uzbrojeniem do rumuńskich portów czarnomorskich w celu przetransportowania ich drogą morską do sojuszniczej Francji i dalszej walki u jej boku. Ambasador Francji w Warszawie Leon Noel zapewnił, że rząd francuski jest gotów, w razie potrzeby, udzielić szefowi państwa i rządowi polskiemu prawa eksterytorialnego we Francji na zasadzie precedensu belgijskiego 1914 r. Gwarantując dotrzymanie wcześniejszych obietnic, ambasador Rumunii w południe 17 września oświadczył, że król Karol ofiarowuje prezydentowi i rządowi polskiemu gościnę i prawo przejazdu oraz tranzyt wojska. Jednakże w tym dniu ambasador niemiecki w Bukareszcie Wilhelm Fabricius przedstawił stanowcze żądanie Berlina zatrzymania władz polskich po przekroczeniu granicy. W rezultacie tych nacisków
uzbrojeniem do rumuńskich portów czarnomorskich w celu przetransportowania ich drogą morską do sojuszniczej Francji i dalszej walki u jej boku. Ambasador Francji w Warszawie Leon Noel zapewnił, że <q>rząd francuski jest gotów, w razie potrzeby, udzielić szefowi państwa i rządowi polskiemu prawa eksterytorialnego we Francji na zasadzie precedensu belgijskiego 1914 r.</> Gwarantując dotrzymanie wcześniejszych obietnic, ambasador Rumunii w południe 17 września oświadczył, że król Karol ofiarowuje prezydentowi i rządowi polskiemu gościnę i prawo przejazdu oraz tranzyt wojska. Jednakże w tym dniu ambasador niemiecki w Bukareszcie Wilhelm Fabricius przedstawił stanowcze żądanie Berlina zatrzymania władz polskich po przekroczeniu granicy. W rezultacie tych nacisków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego