Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
1995 r. wobec przedsiębiorstw państwowych, polityka wysokich rezerw utrzymywanych przez banki w NBP czy też niższa od ustawowej waloryzacja wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wszystkie te działania przyczyniły się do osłabienia dynamiki procesów inflacyjnych w kolejnych latach okresu transformacji (tablica 16.4).

Charakter inflacji w Polsce zmienił się istotnie po 1989 r. Inflacja występująca w 1990 r. miała znamiona inflacji korekcyjnej i popytowej. Z jednej strony, szokowy wzrost cen w 1990 r. był związany z korekcyjnymi podwyżkami cen administrowanych, które tylko w styczniu 1990 r. wzrosły od trzech do sześciu razy. Z drugiej zaś strony, dzięki liberalizacji cen nastąpił szybki wzrost cen
1995 r. wobec przedsiębiorstw państwowych, polityka wysokich rezerw utrzymywanych przez banki w NBP czy też niższa od ustawowej waloryzacja wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wszystkie te działania przyczyniły się do osłabienia dynamiki procesów inflacyjnych w kolejnych latach okresu transformacji (tablica 16.4).<br><br>Charakter inflacji w Polsce zmienił się istotnie po 1989 r. Inflacja występująca w 1990 r. miała znamiona inflacji korekcyjnej i popytowej. Z jednej strony, szokowy wzrost cen w 1990 r. był związany z korekcyjnymi podwyżkami cen administrowanych, które tylko w styczniu 1990 r. wzrosły od trzech do sześciu razy. Z drugiej zaś strony, dzięki liberalizacji cen nastąpił szybki wzrost cen
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego