Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
sprowadza się do operowania kategoriami jednostkowymi: ceny, kosztu, usługi itd. Na stanowisku menedżerskim trzeba posługiwać się zarówno parametrami jednostkowymi, jak i globalnymi. Pamiętać jednak należy, że związek między tymi parametrami jest niejednakowy. Niekiedy wielkość globalna powstaje dzięki zwykłemu dodawaniu lub mnożeniu, niekiedy te kwoty globalne są uzupełniane dodatkowymi obliczeniami (skonto, rabat, koszty transportu itp.), co powoduje, że wyjściowa cena (koszt) jednostkowa zmienia się. Inaczej mówiąc, w wyniku dzielenia kwot globalnych przez ilość otrzymuje się niekiedy inne wielkości jednostkowe niż mnożąc znane ceny jednostkowe przez ilość. Szybką analizę łącznej grupy pomiarów trzeba uznać za warunek niezbędny w podejmowaniu decyzji przystosowawczych do wymagań
sprowadza się do operowania kategoriami jednostkowymi: ceny, kosztu, usługi itd. Na stanowisku menedżerskim trzeba posługiwać się zarówno parametrami jednostkowymi, jak i globalnymi. Pamiętać jednak należy, że związek między tymi parametrami jest niejednakowy. Niekiedy wielkość globalna powstaje dzięki zwykłemu dodawaniu lub mnożeniu, niekiedy te kwoty globalne są uzupełniane dodatkowymi obliczeniami (skonto, rabat, koszty transportu itp.), co powoduje, że wyjściowa cena (koszt) jednostkowa zmienia się. Inaczej mówiąc, w wyniku dzielenia kwot globalnych przez ilość otrzymuje się niekiedy inne wielkości jednostkowe niż mnożąc znane ceny jednostkowe przez ilość. Szybką analizę łącznej grupy pomiarów trzeba uznać za warunek niezbędny w podejmowaniu decyzji przystosowawczych do wymagań
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego