Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
Ciekliński (1558-1604) zawdzięczał swą karierę Zamoyskiemu. Był za czasów Batorego sekretarzem królewskim, posłował, walczył pod Byczyną, brał udział w wyprawie wołoskiej 1595 r. Należał do współorganizatorów Akademii Zamojskiej. W Zamościu, w drukarni akademickiej z datą 1597 (a właściwie rok później) wyszła wyjątkowo pięknie wydrukowana komedia pt. Potrójny, przełożona, a raczej parafrazowana z komedii Plauta Trinummus. Rzecz była prawdopodobnie wystawiona w posiadłości Stanisława Tarnowskiego w Busku koło Lwowa. Pewności nie mamy, ale możemy z tekstu wyczytać wskazówki inscenizacyjne, bardzo ważne dla śledzenia dziejów wiedzy o teatrze. W Prologu rozprawiają Rozpusta z Nędzą. Rozpusta opowiada fabułę i jej pochodzenie:

Lecz ci starcy
Ciekliński (1558-1604) zawdzięczał swą karierę Zamoyskiemu. Był za czasów Batorego sekretarzem królewskim, posłował, walczył pod Byczyną, brał udział w wyprawie wołoskiej 1595 r. Należał do współorganizatorów Akademii Zamojskiej. W Zamościu, w drukarni akademickiej z datą 1597 (a właściwie rok później) wyszła wyjątkowo pięknie wydrukowana komedia pt. Potrójny, przełożona, a raczej parafrazowana z komedii Plauta Trinummus. Rzecz była prawdopodobnie wystawiona w posiadłości Stanisława Tarnowskiego w Busku koło Lwowa. Pewności nie mamy, ale możemy z tekstu wyczytać wskazówki inscenizacyjne, bardzo ważne dla śledzenia dziejów wiedzy o teatrze. W Prologu rozprawiają Rozpusta z Nędzą. Rozpusta opowiada fabułę i jej pochodzenie:<br><br>&lt;q&gt;Lecz ci starcy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego