Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
1, 2, wyznacza moment pędu cząsteczki, a liczba kwantowa M = -J,, +J jego rzut na wyróżniony kierunek w przestrzeni; odpowiednie wartości własne wynoszą

Liczba kwantowa J określa jednocześnie energię rotacyjną cząsteczki jest momentem bezwładności jąder względem osi przechodzącej przez środek masy i prostopadłej do osi cząsteczki). Wyrażenie to odnajdujemy w radialnym równaniu Schrödingera; przybiera ono teraz postać .
Równanie to opisuje jednowymiarowy ruch związany ze zmianą odległości między jądrami, czyli ich oscylacje. Zachodzą one w potencjale, który jest sumą potencjału , wytwarzanego przez chmurę elektronową, oraz potencjału siły odśrodkowej, związanej z rotacją cząsteczki. Wielkości te zależą odpowiednio od stanu elektronów, symbolizowanego przez indeks
1, 2, wyznacza moment pędu cząsteczki, a liczba kwantowa M = -J,, +J jego rzut na wyróżniony kierunek w przestrzeni; odpowiednie wartości własne wynoszą <br>&lt;gap&gt;<br>Liczba kwantowa J określa jednocześnie energię rotacyjną cząsteczki &lt;gap&gt; jest momentem bezwładności jąder względem osi przechodzącej przez środek masy i prostopadłej do osi cząsteczki). Wyrażenie to odnajdujemy w radialnym równaniu Schrödingera; przybiera ono teraz postać &lt;gap&gt;.<br>Równanie to opisuje jednowymiarowy ruch związany ze zmianą odległości między jądrami, czyli ich oscylacje. Zachodzą one w potencjale, który jest sumą potencjału &lt;gap&gt;, wytwarzanego przez chmurę elektronową, oraz potencjału siły odśrodkowej, związanej z rotacją cząsteczki. Wielkości te zależą odpowiednio od stanu elektronów, symbolizowanego przez indeks
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego