Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
Ziemi. Miarą aktywności ciała promieniotwórczego jest bekerel (Bq), równający się jednej przemianie jądrowej w czasie jednej sekundy. Pierwiastków promieniotwórczych jest ponad 20. Można je podzielić na trzy grupy: pierwsza obejmuje występujące dość powszechnie lub odznaczające się szczególnie silnym promieniowaniem, są to m.in. izotopy uranu, toru, rubidu i potasu oraz radionuklidy powstałe w wyniku rozpadu uranu i toru; druga grupa obejmuje naturalne izotopy promieniotwórcze powstające stale w atmosferze, a należą do nich przede wszystkim tryt i izotop węgla 14C; do grupy trzeciej zalicza się pierwiastki promieniotwórcze występujące na Ziemi w znikomych ilościach lub o bardzo długim okresie rozpadu, jest ich dość
Ziemi. Miarą aktywności ciała promieniotwórczego jest bekerel (Bq), równający się jednej przemianie jądrowej w czasie jednej sekundy. Pierwiastków promieniotwórczych jest ponad 20. Można je podzielić na trzy grupy: pierwsza obejmuje występujące dość powszechnie lub odznaczające się szczególnie silnym promieniowaniem, są to m.in. izotopy uranu, toru, rubidu i potasu oraz radionuklidy powstałe w wyniku rozpadu uranu i toru; druga grupa obejmuje naturalne izotopy promieniotwórcze powstające stale w atmosferze, a należą do nich przede wszystkim tryt i izotop węgla 14C; do grupy trzeciej zalicza się pierwiastki promieniotwórcze występujące na Ziemi w znikomych ilościach lub o bardzo długim okresie rozpadu, jest ich dość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego