Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
siebie, na skutek konieczności zachowania ich wymiarów umownych, występuje potrzeba ich przesunięcia, co obniża dokładność kartometryczną mapy.
Na zniekształcenie obrazu terenu na mapie ma także wpływ deformacja papieru, spowodowana głównie zmianą wilgotności i temperatury powietrza, sposobem drukowania itd. W celu wyznaczenia wielkości deformacji papieru na arkuszu mapy podaje się na ramkach mapy ich teoretyczne wymiary. Skurcz liniowy dla odcinków równoległych do boków ramki mapy określa się (w procentach) według wzorów

Skurcz liniowy w dowolnym kierunku wyznaczamy ze wzoru

a skurcz powierzchniowy

Należy też zwrócić uwagę na dokładność naniesienia na mapę siatki południków i równoleżników, punktów osnowy geodezyjnej, zasadniczych konturów i różnych
siebie, na skutek konieczności zachowania ich wymiarów umownych, występuje potrzeba ich przesunięcia, co obniża dokładność kartometryczną mapy.<br>Na zniekształcenie obrazu terenu na mapie ma także wpływ deformacja papieru, spowodowana głównie zmianą wilgotności i temperatury powietrza, sposobem drukowania itd. W celu wyznaczenia wielkości deformacji papieru na arkuszu mapy podaje się na ramkach mapy ich teoretyczne wymiary. Skurcz liniowy dla odcinków równoległych do boków ramki mapy określa się (w procentach) według wzorów<br>&lt;gap&gt;<br>Skurcz liniowy w dowolnym kierunku wyznaczamy ze wzoru<br>&lt;gap&gt;<br>a skurcz powierzchniowy<br>&lt;gap&gt;<br>Należy też zwrócić uwagę na dokładność naniesienia na mapę siatki południków i równoleżników, punktów osnowy geodezyjnej, zasadniczych konturów i różnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego