Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 35
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1988
metanoia, czyli skrucha, nawrócenie i odmiana myślenia). Sprawa pojednania jest nieodłączna od tego wymiaru chrześcijańskiego oczyszczenia i przeobrażenia. Pobyt w monasterze nowowałamskim kierował ustawicznie myśl ku dobrej przemianie, której światłem jest prawda i miłość.
Monaster Nowe Valamo, położony ok. 50 km na zachód od miasta Joensuu, jest ośrodkiem prawosławnego życia religijnego oraz prawosławnej kultury w Finlandii. Kontynuuje on tradycje stawnego monasteru, założonego w ZII w. na wyspie Valamo (ros. Wałam), położonej na jeziorze Ładoga. Tradycja głosi, że jego założycielami byli dwaj święci mnisi: Sergiusz, pochodzenia tureckiego oraz Herman, jego uczeń pochodzący z Karelii. Pod koniec średniowiecza monaster wałamski stał się jednym
metanoia&lt;/&gt;, czyli skrucha, nawrócenie i odmiana myślenia). Sprawa pojednania jest nieodłączna od tego wymiaru chrześcijańskiego oczyszczenia i przeobrażenia. Pobyt w monasterze nowowałamskim kierował ustawicznie myśl ku dobrej przemianie, której światłem jest prawda i miłość.<br>Monaster Nowe Valamo, położony ok. 50 km na zachód od miasta Joensuu, jest ośrodkiem prawosławnego życia religijnego oraz prawosławnej kultury w Finlandii. Kontynuuje on tradycje stawnego monasteru, założonego w ZII w. na wyspie Valamo (ros. Wałam), położonej na jeziorze Ładoga. Tradycja głosi, że jego założycielami byli dwaj święci mnisi: Sergiusz, pochodzenia tureckiego oraz Herman, jego uczeń pochodzący z Karelii. Pod koniec średniowiecza monaster wałamski stał się jednym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego