Typ tekstu: Książka
Autor: Mórawski Karol
Tytuł: Kartki z dziejów Żydów warszawskich
Rok: 1993
wydawnictw dotyczących losu Żydów w okresie okupacji
niemieckiej w Europie.
Konsekwentnie gromadzona literatura historyczna prezentuje
prócz tego dzieła
dotyczące Żydów na przestrzeni wieków, od antyku po dzień
współczesny w Polsce
i na świecie, z szerokim uwzględnieniem biografistyki. Warte
uwagi są także
opracowania dotyczące sekt i reformatorów żydowskich, historii
kahałów, bractw
religijnych, szkół rabinicznych, szkolnictwa i wychowania. Wiele
pozycji dotyczy
również zagadnień religioznawstwa, biblistyki, Talmudu czy
literatury rabinicznej,
wreszcie spraw związanych z procesami rytualnymi i kwestią
antysemityzmu. Nieco
ponad 2 i pół tysiąca tytułów liczy zbiór czasopism w językach hebrajskim,
żydowskim, polskim i wielu językach europejskich mieszczących
się w przedziale
czasowym od
wydawnictw dotyczących losu Żydów w okresie okupacji<br>niemieckiej w Europie.<br> Konsekwentnie gromadzona literatura historyczna prezentuje<br>prócz tego dzieła<br>dotyczące Żydów na przestrzeni wieków, od antyku po dzień<br>współczesny w Polsce<br>i na świecie, z szerokim uwzględnieniem biografistyki. Warte<br>uwagi są także<br>opracowania dotyczące sekt i reformatorów żydowskich, historii<br>kahałów, bractw<br>religijnych, szkół rabinicznych, szkolnictwa i wychowania. Wiele<br>pozycji dotyczy<br>również zagadnień religioznawstwa, biblistyki, Talmudu czy<br>literatury rabinicznej,<br>wreszcie spraw związanych z procesami rytualnymi i kwestią<br>antysemityzmu. Nieco<br>ponad 2 i pół tysiąca tytułów liczy zbiór czasopism w językach hebrajskim,<br>żydowskim, polskim i wielu językach europejskich mieszczących<br>się w przedziale<br>czasowym od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego