Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Wielkopolski
Nr: 6/01
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999
nie ma kuratora oświaty. Grażyna Ziółkowska, która pełniła tę funkcję w województwie poznańskim, awansowała. Formalnie od 1 stycznia jest szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w MEN. Nowy kurator zostanie wyłoniony w drodze konkursu, który ogłosi wojewoda

Choć Grażyna Ziółkowska formalnie z dniem 1 stycznia pełni funkcję szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy resorcie edukacji, do tej pory czuwa nad pracą kuratorium oświaty w Poznaniu, które w województwie wielkopolskim ma nowe kompetencje.

Nadzór pedagogiczny będzie przez kuratorium w Poznaniu sprawowany poprzez cztery oddziały utworzone z dawnych kuratoriów. Ich dotychczasowi szefowie zostali kierownikami oddziałów i musieli zredukować swoje kadry. Oddziały będą bowiem pełnić tylko nadzór
nie ma kuratora oświaty. Grażyna Ziółkowska, która pełniła tę funkcję w województwie poznańskim, awansowała. Formalnie od 1 stycznia jest szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w MEN. Nowy kurator zostanie wyłoniony w drodze konkursu, który ogłosi wojewoda<br><br>Choć Grażyna Ziółkowska formalnie z dniem 1 stycznia pełni funkcję szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy resorcie edukacji, do tej pory czuwa nad pracą kuratorium oświaty w Poznaniu, które w województwie wielkopolskim ma nowe kompetencje.<br><br>Nadzór pedagogiczny będzie przez kuratorium w Poznaniu sprawowany poprzez cztery oddziały utworzone z dawnych kuratoriów. Ich dotychczasowi szefowie zostali kierownikami oddziałów i musieli zredukować swoje kadry. Oddziały będą bowiem pełnić tylko nadzór
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego