Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 13
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
mu spraw. W tych postępowaniach wszystko jest tajne, więc z najwyższym trudem udaje się zdobyć jakiekolwiek informacje.

W sprawozdaniu ministra sprawiedliwości za 1982 r. znajdujemy znamienną ocenę skazań na mocy dekretu o stanie wojennym. Sądy nie tylko nie zgadzały się wówczas na skazania w tzw. trybie doraźnym (tj. bez prawa rewizji wyroku), ale i "orzekane w tych sprawach kary były zbyt w niektórych przypadkach łagodne i nie adekwatne do społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonym czynów". Kto zna stylistykę dokumentów, sporządzanych dla Biura Politycznego PZPR, ten wie, co skrywa pokrętny język urzędu. Sędziowie w większości podjęli bojkot surowości prawa stanu wojennego.

Sędziowie, których
mu spraw. W tych postępowaniach wszystko jest tajne, więc z najwyższym trudem udaje się zdobyć jakiekolwiek informacje.<br><br>W sprawozdaniu ministra sprawiedliwości za 1982 r. znajdujemy znamienną ocenę &lt;orig&gt;skazań&lt;/&gt; na mocy dekretu o stanie wojennym. Sądy nie tylko nie zgadzały się wówczas na skazania w tzw. trybie doraźnym (tj. bez prawa rewizji wyroku), ale i "orzekane w tych sprawach kary były zbyt w niektórych przypadkach łagodne i nie adekwatne do społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonym czynów". Kto zna stylistykę dokumentów, sporządzanych dla Biura Politycznego PZPR, ten wie, co skrywa pokrętny język urzędu. Sędziowie w większości podjęli bojkot surowości prawa stanu wojennego.<br><br>Sędziowie, których
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego