Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
że otwartych jest więcej niż jeden kanałów reakcji. Przeanalizujmy to nieco dokładnie. Występujące tu kanały reakcji możemy podzielić na
1) kanał, w którym fala rozproszona jest spójna z falą padającą,
2) kanał, w którym w wyniku wytworzenia się stanów złożonych fala rozchodząca się przestaje być spójna z falą padającą.
Każdy rezonans odpowiednio do tych dwu kanałów będzie miał szerokość całkowitą złożoną z dwu części

gdzie jest szerokością odpowiadającą koherentnemu rozpadowi z reemisją neutronu przez barierę potencjału po wytworzeniu metastabilnego stanu jednocząstkowego przy pochwyceniu neutronu; jest szerokością odpowiadającą procesom, w których neutron przenosi część swojej energii na wzbudzenia jądra tarczy, w wyniku
że otwartych jest więcej niż jeden kanałów reakcji. Przeanalizujmy to nieco dokładnie. Występujące tu kanały reakcji możemy podzielić na <br>1) kanał, w którym fala rozproszona jest spójna z falą padającą, <br>2) kanał, w którym w wyniku wytworzenia się stanów złożonych fala rozchodząca się przestaje być spójna z falą padającą.<br>Każdy rezonans odpowiednio do tych dwu kanałów będzie miał szerokość całkowitą złożoną z dwu części <br>&lt;gap&gt;<br>&lt;page nr= 63&gt; gdzie &lt;gap&gt; jest szerokością odpowiadającą koherentnemu rozpadowi z reemisją neutronu przez barierę potencjału po wytworzeniu metastabilnego stanu jednocząstkowego przy pochwyceniu neutronu; &lt;gap&gt; jest szerokością odpowiadającą procesom, w których neutron przenosi część swojej energii na wzbudzenia jądra tarczy, w wyniku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego