Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
miarę wzrostu energii padających neutronów rośnie energia wzbudzenia, a z nią kilka kanałów reakcji powodujących rozmycie rezonansów - wzrost ich szerokości. Jednocześnie ze wzrostem energii wzbudzenia gwałtownie rośnie liczba rezonansów odpowiadająca wzrostowi liczby dostępnych stopni swobody. Oba te efekty powodują, że już przy wzbudzeniach 1-2 MeV powyżej energii wiązania nukleonu rezonanse zaczynają na siebie zachodzić dając średnio ciągły przebieg przekroju czynnego. Identyczny obraz daje badanie radiacyjnego wychwytu protonów. Z krzywej wydajności dla reakcji (p, gamma) wyznaczyć można liczbę i energię poziomów jądra złożonego (rys.2). Im lżejsze jest jądro tarczy, im niższa energia protonów, tym czystszy jest obraz rozdzielonych wąskich rezonansów
miarę wzrostu energii padających neutronów rośnie energia wzbudzenia, a z nią kilka kanałów reakcji powodujących rozmycie rezonansów - wzrost ich szerokości. Jednocześnie ze wzrostem energii wzbudzenia gwałtownie rośnie liczba rezonansów odpowiadająca wzrostowi liczby dostępnych stopni swobody. Oba te efekty powodują, że już przy wzbudzeniach 1-2 MeV <page nr=42> powyżej energii wiązania nukleonu rezonanse zaczynają na siebie zachodzić dając średnio ciągły przebieg przekroju czynnego. Identyczny obraz daje badanie radiacyjnego wychwytu protonów. Z krzywej wydajności dla reakcji (p, gamma) wyznaczyć można liczbę i energię poziomów jądra złożonego (rys.2). Im lżejsze jest jądro tarczy, im niższa energia protonów, tym czystszy jest obraz rozdzielonych wąskich rezonansów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego