Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
w uśrednionym potencjale. Otrzymujemy wówczas stany o szczególnie prostej strukturze, zwane obecnie często stanami wejściowymi, które mogą się rozpadać częściowo wprost do kanałów otwartych, a częściowo przez sprzężenie z wewnętrznymi stopniami swobody cząstek zderzających się mogą prowadzić do wytworzenia jądra złożonego.

Aby nie zaciemniać obrazu zakłócającymi oddziaływaniami kulombowskimi, rozważmy takie rezonanse w oddziaływaniach jąder z neutronami. Dobrze są tu znane wąskie rezonanse w absorpcji neutronów niskich energii w obszarze tak zwanym rezonansowym. Równie dobrze od dawna znamy szerokie rezonanse w całkowitym przekroju czynnym dla neutronów wyższych energii (rys. 1). Wiemy również, że próby wyjaśnienia tych właśnie rezonansów doprowadziły do sformułowania modelu
w uśrednionym potencjale. Otrzymujemy wówczas stany o szczególnie prostej strukturze, zwane obecnie często stanami wejściowymi, które mogą się rozpadać częściowo wprost do kanałów otwartych, a częściowo przez sprzężenie z wewnętrznymi stopniami swobody cząstek zderzających się mogą prowadzić do wytworzenia jądra złożonego. <br>&lt;page nr= 55&gt;<br>Aby nie zaciemniać obrazu zakłócającymi oddziaływaniami kulombowskimi, rozważmy takie rezonanse w oddziaływaniach jąder z neutronami. Dobrze są tu znane wąskie rezonanse w absorpcji neutronów niskich energii w obszarze tak zwanym rezonansowym. Równie dobrze od dawna znamy szerokie rezonanse w całkowitym przekroju czynnym dla neutronów wyższych energii (rys. 1). Wiemy również, że próby wyjaśnienia tych właśnie rezonansów doprowadziły do sformułowania modelu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego