Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
kanału elastycznego musimy potencjał ten uczynić zespolonym. Rzeczywiście, włączenie takiego potencjału do interpretacji oddziaływania neutronów z jądrami prowadziło do występowania maksimów i minimów w całkowitym przekroju czynnym (rys. 2).
Przyjrzyjmy się bliżej uzyskanemu obrazowi. Uważamy tu mianowicie, że uzyskane w całkowitym przekroju czynnym dla neutronów maksima związane są z jednocząstkowym rezonansem odpowiadającym poziomowi metastabilnemu w dole potencjału utworzonym dla neutronów przez barierę centryfugalną. Poprzez sprzężenia z wewnętrznymi stopniami swobody jądra złożonego rezonans ten może być rozrzucony na różne poziomy tego jądra, co rzeczywiście obserwujemy badając całkowity przekrój czynny przy lepszej zdolności rozdzielczej. Tak wytworzony właśnie rezonans nazywamy rezonansem gigantycznym.
Spróbujmy prześledzić
kanału elastycznego musimy potencjał ten uczynić zespolonym. Rzeczywiście, włączenie takiego potencjału do interpretacji oddziaływania neutronów z jądrami prowadziło do występowania maksimów i minimów w całkowitym przekroju czynnym (rys. 2).<br>Przyjrzyjmy się bliżej uzyskanemu obrazowi. Uważamy tu mianowicie, że uzyskane w całkowitym przekroju czynnym dla neutronów maksima związane są z jednocząstkowym rezonansem odpowiadającym poziomowi metastabilnemu w dole potencjału utworzonym dla neutronów przez barierę centryfugalną. Poprzez sprzężenia z wewnętrznymi stopniami swobody jądra złożonego rezonans ten może być rozrzucony na różne poziomy tego jądra, co rzeczywiście obserwujemy badając całkowity przekrój czynny przy lepszej zdolności rozdzielczej. Tak wytworzony właśnie rezonans nazywamy rezonansem gigantycznym.<br>Spróbujmy prześledzić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego