Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
są z jednocząstkowym rezonansem odpowiadającym poziomowi metastabilnemu w dole potencjału utworzonym dla neutronów przez barierę centryfugalną. Poprzez sprzężenia z wewnętrznymi stopniami swobody jądra złożonego rezonans ten może być rozrzucony na różne poziomy tego jądra, co rzeczywiście obserwujemy badając całkowity przekrój czynny przy lepszej zdolności rozdzielczej. Tak wytworzony właśnie rezonans nazywamy rezonansem gigantycznym.
Spróbujmy prześledzić bliżej ten proces najpierw dla prostoty w przypadku rzeczywistego potencjału. Dla krótkozasięgowych sił centralnych metoda fal cząstkowych prowadzi, jak wiemy, do następującego wyrażenia na amplitudę procesu rozproszenia początkowego pędu k0 do końcowego k1

gdzie Sl jest elementem macierzy S opisującej przejście od stanu początkowego poruszających się swobodnie
są z jednocząstkowym rezonansem odpowiadającym poziomowi metastabilnemu w dole potencjału utworzonym dla neutronów przez barierę centryfugalną. Poprzez sprzężenia z wewnętrznymi stopniami swobody jądra złożonego rezonans ten może być rozrzucony na różne poziomy tego jądra, co rzeczywiście obserwujemy badając całkowity przekrój czynny przy lepszej zdolności rozdzielczej. Tak wytworzony właśnie rezonans nazywamy rezonansem gigantycznym.<br>Spróbujmy prześledzić bliżej ten proces najpierw dla prostoty w przypadku rzeczywistego potencjału. Dla krótkozasięgowych sił centralnych metoda &lt;page nr= 56&gt; fal cząstkowych prowadzi, jak wiemy, do następującego wyrażenia na amplitudę procesu rozproszenia początkowego pędu k0 do końcowego k1 <br>&lt;gap&gt; <br>gdzie Sl jest elementem macierzy S opisującej przejście od stanu początkowego poruszających się swobodnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego