Typ tekstu: Książka
Autor: Strzałkowski Adam
Tytuł: O siłach rządzących światem
Rok: 1996
Ziemi. Wykorzystano do tego celu zjawisko rezonansowej absorpcji promieniowania . Promieniowanie to wysyłane przez jądro atomowe może być zaabsorbowane przez inne jądro tego samego pierwiastka, jeżeli jego energia będzie dokładnie równa różnicy energii stanów jądra, między którymi ma nastąpić przejście w wyniku absorpcji. Mówimy wówczas, ze proces emisji promieniowania jest w rezonansie z procesem absorpcji. Nie jest łatwo zaobserwować to zjawisko. Jądro, emitując promieniowanie, doznaje odrzutu podobnie jak działo wystrzeliwujące pocisk i energia emitowanego promieniowania będzie niższa o energię odrzutu. Zjawisko bezodrzutowej emisji odkrył Moassbauer. Stwierdził on mianowicie, że jądro związane w sieci krystalicznej nie doznaje odrzutu, gdyż odrzut ten przejmowałaby cała
Ziemi. Wykorzystano do tego celu zjawisko rezonansowej absorpcji promieniowania . Promieniowanie to wysyłane przez jądro atomowe może być zaabsorbowane przez inne jądro tego samego pierwiastka, jeżeli jego energia będzie dokładnie równa różnicy energii stanów jądra, między którymi ma nastąpić przejście w wyniku absorpcji. Mówimy wówczas, ze proces emisji promieniowania jest w rezonansie z procesem absorpcji. Nie jest łatwo zaobserwować to zjawisko. Jądro, emitując promieniowanie, doznaje odrzutu podobnie jak działo wystrzeliwujące pocisk i energia emitowanego promieniowania będzie niższa o energię odrzutu. Zjawisko bezodrzutowej emisji odkrył Moassbauer. Stwierdził on mianowicie, że jądro związane w sieci krystalicznej nie doznaje odrzutu, gdyż odrzut ten przejmowałaby cała
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego