Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
tu drgania normalnego znajdują się poniżej bariery. Oznacza to, że inwersja cząsteczki amoniaku jest w tych stanach klasycznie wzbroniona i może zachodzić tylko na drodze efektu tunelowego.
Identyczność obu jam w potencjale V(h) powoduje, że poziomy oscylacyjne położone poniżej bariery i odpowiadające konfiguracjom "nad" i "pod" pozostają w ścisłym rezonansie, są więc dwukrotnie zdegenerowane. Ale, jak już wspomnieliśmy, funkcje falowe przenikają przez oddzielającą je barierę potencjału na drodze efektu tunelowego i na przykład w obszarze, gdzie jest różna od zera, także ma niezerową amplitudę. W rezultacie hamiltonian oscylacyjny ma różne od zera elementy macierzowe , co powoduje, że układy poziomów oscylacyjnych
tu drgania normalnego znajdują się poniżej bariery. Oznacza to, że inwersja cząsteczki amoniaku jest w tych stanach klasycznie wzbroniona i może zachodzić tylko na drodze efektu tunelowego. <br>Identyczność obu jam w potencjale V(h) powoduje, że poziomy oscylacyjne położone poniżej bariery i odpowiadające konfiguracjom "nad" i "pod" pozostają w ścisłym rezonansie, są więc dwukrotnie zdegenerowane. Ale, jak już wspomnieliśmy, funkcje falowe &lt;gap&gt; przenikają przez oddzielającą je barierę potencjału na drodze efektu tunelowego i na przykład w obszarze, gdzie &lt;gap&gt; jest różna od zera, także &lt;gap&gt; ma niezerową amplitudę. W rezultacie hamiltonian oscylacyjny ma różne od zera elementy macierzowe &lt;gap&gt;, co powoduje, że układy poziomów oscylacyjnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego