Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
Strzałkowski
Instytut Fizyki UJ
Instytut Fizyki Jądrowej

Rezonansowe reakcje jądrowe pojawiły się w fizyce jądrowej już bardzo dawno, w niedługi czas po odkryciu sztucznie wywoływanych przemian jąder atomowych. Eksperymentalnie objawiały się jako silny i gwałtowny wzrost przekroju czynnego na reakcje przy pewnych wartościach energii cząstki bombardującej.
Poglądy na naturę tych rezonansów lub, bądźmy ściśli, takich tłumaczonych jako rezonanse zmian energetycznych przekrojów czynnych, ulegały w ciągu rozwoju fizyki jądrowej wielu zmianom. Rozważania nasze poświęcimy właśnie pewnym zmianom, które nastąpiły w ostatnich latach [1].
Zacznijmy od pewnych ogólnych stwierdzeń dotyczących reakcji rezonansowych. Reakcję rezonansową uważamy za proces dwustopniowy, w którym od początkowego układu
Strzałkowski <br>Instytut Fizyki UJ<br>Instytut Fizyki Jądrowej&lt;/&gt; <br>&lt;gap&gt;<br>Rezonansowe reakcje jądrowe pojawiły się w fizyce jądrowej już bardzo dawno, w niedługi czas po odkryciu sztucznie wywoływanych przemian jąder atomowych. Eksperymentalnie objawiały się jako silny i gwałtowny wzrost przekroju czynnego na reakcje przy pewnych wartościach energii cząstki bombardującej.<br>Poglądy na naturę tych rezonansów lub, bądźmy ściśli, takich tłumaczonych jako rezonanse zmian energetycznych przekrojów czynnych, ulegały w ciągu rozwoju fizyki jądrowej wielu zmianom. Rozważania nasze poświęcimy właśnie pewnym zmianom, które nastąpiły w ostatnich latach [1].<br>Zacznijmy od pewnych ogólnych stwierdzeń dotyczących reakcji rezonansowych. Reakcję rezonansową uważamy za proces dwustopniowy, w którym od początkowego układu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego