Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
jednoznacznego związku, między położeniem ostrza łyżki i konfiguracją członów osprzętu, chociaż wyprowadzenie zależności odwrotnej (rozdział 3) nie nastręcza większych problemów (rys. 9.1). W trakcie odspajania występują ograniczenia kinematyczne, a także wynikające z własności mechanizmów napędowych osprzętu i stateczności koparki (rozdział 5). Należy również uwzględniać wymagania technologiczne oraz praktykę prowadzenia robót ziemnych. Wszystkie te czynniki powodują, że projektowanie osprzętu roboczego koparki jest procesem złożonym i trudnym do zalgorytmizowania.
W procesie projektowania osprzętu można wyróżnić kilka faz. Są to:
dobór podstawowych parametrów osprzętu,
dobór mechanizmów napędowych,
ocena własności zaprojektowanego osprzętu oraz koparki,
projekt techniczny wraz z odpowiednimi obliczeniami wytrzymałościowymi.
W tym rozdziale zostaną
jednoznacznego związku, między położeniem ostrza łyżki i konfiguracją członów osprzętu, chociaż wyprowadzenie zależności odwrotnej (rozdział 3) nie nastręcza większych problemów (rys. 9.1). W trakcie odspajania występują ograniczenia kinematyczne, a także wynikające z własności mechanizmów napędowych osprzętu i stateczności koparki (rozdział 5). Należy również uwzględniać wymagania technologiczne oraz praktykę prowadzenia robót ziemnych. Wszystkie te czynniki powodują, że projektowanie osprzętu roboczego koparki jest procesem złożonym i trudnym do zalgorytmizowania.<br>W procesie projektowania osprzętu można wyróżnić kilka faz. Są to:<br>dobór podstawowych parametrów osprzętu,<br>dobór mechanizmów napędowych,<br>ocena własności zaprojektowanego osprzętu oraz koparki,<br>projekt techniczny wraz z odpowiednimi obliczeniami wytrzymałościowymi.<br>W tym rozdziale zostaną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego