Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
poligonowej, jeżeli dokładność tej osnowy jest taka, że wyznaczony na jej podstawie odcinek utworzy linię prostą oraz jeżeli ciąg poligonowy przebiega wzdłuż trasy projektowanej ulicy, b) specjalnie założonego ciągu sytuacyjnego, jeżeli nie są spełnione warunki podane w punkcie a).
W przypadku gdy z budową ulicy lub placu związane są duże roboty ziemne, wyznaczenie planu realizacyjnego przeprowadza się w dwóch fazach: w fazie pierwszej wyznacza się, poza osią jezdni, tylko elementy niezbędne do wykonania robót ziemnych (obrysy wykopów i nasypów) oraz w fazie drugiej, po przesunięciu mas ziemnych, wyznacza się sytuacyjnie i wysokościowo w sposób ostateczny oś jezdni i wszystkie pozostałe elementy zagospodarowania
poligonowej, jeżeli dokładność tej osnowy jest taka, że wyznaczony na jej podstawie odcinek utworzy linię prostą oraz jeżeli ciąg poligonowy przebiega wzdłuż trasy projektowanej ulicy, b) specjalnie założonego ciągu sytuacyjnego, jeżeli nie są spełnione warunki podane w punkcie a).<br>W przypadku gdy z budową ulicy lub placu związane są duże roboty ziemne, wyznaczenie planu realizacyjnego przeprowadza się w dwóch fazach: w fazie pierwszej wyznacza się, poza osią jezdni, tylko elementy niezbędne do wykonania robót ziemnych (obrysy wykopów i nasypów) oraz w fazie drugiej, po przesunięciu mas ziemnych, wyznacza się sytuacyjnie i wysokościowo w sposób ostateczny oś jezdni i wszystkie pozostałe elementy zagospodarowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego