Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1998
poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze świadomości, że ich pieniądze są dobrze ulokowane.
* Część składki członka, która jest przeliczana na jednostki rozrachunkowe funduszu. Fundusze ponoszą poza tym koszty zmniejszające wartość jednostki rozrachunkowej funduszu, co ma wpływ na ostateczną wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach członków funduszu.Ważne daty
* 1 marca 1999 roku rozpoczyna się akwizycja do Otwartych Funduszy Emerytalnych.
* kwiecień 1999 roku to miesiąc, w którym pierwsze składki klientów zostaną przekazane przez ZUS do Otwartych Funduszy Emerytalnych.
* 1 kwietnia 1999 roku zostanie podana po raz pierwszy cena jednostki uczestnictwa w Funduszu Emerytalnym - będzie ona wynosiła 10 złotych - i od tego dnia w prasie
poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze świadomości, że ich pieniądze są dobrze ulokowane.<br>* Część składki członka, która jest przeliczana na jednostki rozrachunkowe funduszu. Fundusze ponoszą poza tym koszty zmniejszające wartość jednostki rozrachunkowej funduszu, co ma wpływ na ostateczną wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach członków funduszu.<br>&lt;gap&gt;<br><br>&lt;page nr=4&gt;<br>&lt;tit&gt;Ważne daty&lt;/&gt;<br>* 1 marca 1999 roku rozpoczyna się akwizycja do Otwartych Funduszy Emerytalnych.<br>* kwiecień 1999 roku to miesiąc, w którym pierwsze składki klientów zostaną przekazane przez ZUS do Otwartych Funduszy Emerytalnych.<br>* 1 kwietnia 1999 roku zostanie podana po raz pierwszy cena jednostki uczestnictwa w Funduszu Emerytalnym - będzie ona wynosiła 10 złotych - i od tego dnia w prasie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego