Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
granicą - odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty zapłacenia składki.
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia TUiR WARTA potwierdza dokumentem ubezpieczenia- polisą. W przypadku wystawienia polisy zbiorowej winna być do niej załączona imienna ewidencja osób ubezpieczonych, wraz z danymi wymaganymi wnioskiem o ubezpieczenie.
§ 12
1. Odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek ubezpieczenia nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki a kończy się , z upływem terminu określonego w dokumencie ubezpieczenia. W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na przejściu granicznym - odpowiedzialność TUiR W ART A rozpoczyna się od dnia
granicą - odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty zapłacenia składki.<br>5. Zawarcie umowy ubezpieczenia TUiR WARTA potwierdza dokumentem ubezpieczenia- polisą. W przypadku wystawienia polisy zbiorowej winna być do niej załączona imienna ewidencja osób ubezpieczonych, wraz z danymi wymaganymi wnioskiem o ubezpieczenie.<br>§ 12 <br>1. Odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek ubezpieczenia nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki a kończy się , z upływem terminu określonego w dokumencie ubezpieczenia. W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na przejściu granicznym - odpowiedzialność TUiR W ART A rozpoczyna się od dnia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego