Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 02.07
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Johna Klugego (zwanej filozoficznym Noblem) poświęcił Sokratesowi, Parmenidesowi, Heraklitowi, Platonowi i Arystotelesowi. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie emitowana następna piątka (m.in. św. Augustyn, mistrz Eckhard). - Przedstawiam pytania wielkich filozofów, sformułowane przeze mnie na użytek wykładów - wyjaśnia profesor Kołakowski. "Czy zło, które czynimy, ma za przyczynę naszą ignorancję? Czy nasz rozum nie potrafi zła i dobra odróżnić? Czy gdyby tak było, wynikałoby stąd, że jesteśmy po prostu niewinni, cokolwiek czynimy" - pytał telewidzów ustami prof. Kołakowskiego Sokrates. Kołakowski wykłada bez taryfy ulgowej. Zarówno on jak i autorzy programu nie zakładają, że widz nie będzie w stanie skupić się przez kilkanaście minut. A
Johna Klugego (zwanej filozoficznym Noblem) poświęcił Sokratesowi, Parmenidesowi, Heraklitowi, Platonowi i Arystotelesowi. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie emitowana następna piątka (m.in. św. Augustyn, mistrz Eckhard). - Przedstawiam pytania wielkich filozofów, sformułowane przeze mnie na użytek wykładów - wyjaśnia profesor Kołakowski. "Czy zło, które czynimy, ma za przyczynę naszą ignorancję? Czy nasz rozum nie potrafi zła i dobra odróżnić? Czy gdyby tak było, wynikałoby stąd, że jesteśmy po prostu niewinni, cokolwiek czynimy" - pytał telewidzów ustami prof. Kołakowskiego Sokrates. Kołakowski wykłada bez taryfy ulgowej. Zarówno on jak i autorzy programu nie zakładają, że widz nie będzie w stanie skupić się przez kilkanaście minut. A
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego