Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
klasycznego, ponieważ
jest częścią rozumu paradoksowego. Zasada niesprzeczności logiki klasycznej
(A = nie-A) jest bowiem aspektem zasady sprzecznej tożsamości 'logiki
paradoksu' (A = A i jednocześnie A = nie-A). Rozum klasyczny i rozum
paradoksowy nie należą więc do jakichś odrębnych sfer, ale są ze sobą
nierozdzielnie związane. Rozum klasyczny wskazuje na rozum paradoksowy
i na odwrót - dlatego właśnie jest możliwa werbalna refleksja nad
doświadczeniem 'oświecenia'.
Jedynie osoba mistrza może zagwarantować niezmienność 'duchowego
przekazu' zen, tylko bowiem mistrz potrafi zweryfikować prawdziwość
'oświecenia' ucznia. Wyłącznie ten, kto sam dostąpił 'oświecenia', może
odróżnić wyraz prawdziwego 'oświecenia' od próby naśladowania irracjonalnych
na pozór zachowań i wypowiedzi
klasycznego, ponieważ <br>jest częścią rozumu paradoksowego. Zasada niesprzeczności logiki klasycznej <br>(A = nie-A) jest bowiem aspektem zasady sprzecznej tożsamości 'logiki <br>paradoksu' (A = A i jednocześnie A = nie-A). Rozum klasyczny i rozum <br>paradoksowy nie należą więc do jakichś odrębnych sfer, ale są ze sobą <br>nierozdzielnie związane. Rozum klasyczny wskazuje na rozum paradoksowy <br>i na odwrót - dlatego właśnie jest możliwa werbalna refleksja nad <br>doświadczeniem 'oświecenia'. <br>Jedynie osoba mistrza może zagwarantować niezmienność 'duchowego <br>przekazu' zen, tylko bowiem mistrz potrafi zweryfikować prawdziwość <br>'oświecenia' ucznia. Wyłącznie ten, kto sam dostąpił 'oświecenia', może <br>odróżnić wyraz prawdziwego 'oświecenia' od próby naśladowania irracjonalnych <br>na pozór zachowań i wypowiedzi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego