Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
jest nagłe.

Daisetsu Suzuki, dla którego prawdziwy jest model rzeczywistości jako
'absolutnie sprzecznej samotożsamości', pisał: "W życiu nie istnieje nienaruszalny podział na 'tak' i 'nie'. Tylko w logice ów podział nie może być
wykorzeniony. A logikę wymyślił człowiek dla wspomożenia swojej praktycznej
aktywności".
Jak słusznie zauważył Martin Heidegger, to, co "rozumie się samo przez
się", może stać się przeszkodą dla filozoficznego myślenia. W pewnym
konkretnym, ale nie jedynym z możliwych doświadczeniu rzeczywistości,
niektóre jej cechy są oczywiste do tego stopnia, że stają się podstawą do
tworzenia kategorii a priori. Tymczasem w kontekście podziału na rozum
klasyczny i paradoksowy nie mogą istnieć
jest nagłe. <br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br>Daisetsu Suzuki, dla którego prawdziwy jest model rzeczywistości jako <br>'absolutnie sprzecznej samotożsamości', pisał: &lt;q&gt;"W życiu nie istnieje nienaruszalny podział na 'tak' i 'nie'. Tylko w logice ów podział nie może być <br>wykorzeniony. A logikę wymyślił człowiek dla wspomożenia swojej praktycznej <br>aktywności".&lt;/&gt; <br>Jak słusznie zauważył Martin Heidegger, to, co "rozumie się samo przez <br>się", może stać się przeszkodą dla filozoficznego myślenia. W pewnym <br>konkretnym, ale nie jedynym z możliwych doświadczeniu rzeczywistości, <br>niektóre jej cechy są oczywiste do tego stopnia, że stają się podstawą do <br>tworzenia kategorii a priori. Tymczasem w kontekście podziału na rozum <br>klasyczny i paradoksowy nie mogą istnieć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego