Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
Ek-sistenz) człowieka. Pojęcie 'ek-sistencja' odnosi się
jedynie do ludzkiego sposobu 'bycia', gdyż tylko człowiek myśli istotę
swojego 'bycia'. Rośliny i zwierzęta są "wprzęgnięte w swoje otoczenie
i nigdy nie są pozostawione sobie w prześwicie 'bycia' ", gdyż nie myślą istoty
swojego 'bycia'. Tak pojęta 'ek-sistencja' ludzka stanowi podstawę rozumu,
lecz także "miejsce, gdzie istota człowieka strzeże rodowodu swego
istnienia". "Człowiek jest rzucony w 'bycie', nie jest panem bytu, ale
pasterzem 'bycia'. Jego godność polega na tym, że samo 'bycie' powołuje go
do strzeżenia swej prawdy". Heidegger podobnie jak Nishida nie czyni
więc człowieka dawcą wszelkiego sensu.
Chociaż człowiek stoi
Ek-sistenz) człowieka. Pojęcie 'ek-sistencja' odnosi się <br>jedynie do ludzkiego sposobu 'bycia', gdyż tylko człowiek myśli istotę <br>swojego 'bycia'. Rośliny i zwierzęta są "wprzęgnięte w swoje otoczenie <br>i nigdy nie są pozostawione sobie w prześwicie 'bycia' ", gdyż nie myślą istoty <br>swojego 'bycia'. Tak pojęta 'ek-sistencja' ludzka stanowi podstawę rozumu, <br>lecz także "miejsce, gdzie istota człowieka strzeże rodowodu swego <br>istnienia". "Człowiek jest rzucony w 'bycie', nie jest panem bytu, ale <br>pasterzem 'bycia'. Jego godność polega na tym, że samo 'bycie' powołuje go <br>do strzeżenia swej prawdy". Heidegger podobnie jak Nishida nie czyni <br>więc człowieka dawcą wszelkiego sensu. <br>Chociaż człowiek stoi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego