Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
wiąże się także możliwość wystąpienia skutków negatywnych. Niewłaściwie prowadzona normalizacja sprzyja przerostom biurokratycznym i zachwianiu równowagi pomiędzy formalną a merytoryczną stroną jej funkcji regulacyjnych. Może wystąpić zjawisko przeregulowania, polegające na przesadnie szczegółowej i wszechobecnej normalizacji jakości, z nadmiernym akcentowaniem działań kontrolnych w jej egzekwowaniu. Towarzysząca normalizacji formalizacja sprzyja utrwalaniu się rutyn działania, co może być czynnikiem hamującym inwencję i wdrażanie korzystnych zmian. Istnieją obawy, że normalizacja hamuje postęp techniczny i organizacyjny, a także prowadzi do nadmiernego usztywnienia organizacji oraz utraty niezbędnej elastyczności i szybkości w reagowaniu na zachodzące zmiany w organizacji i w jej otoczeniu. Rozbudowana w nieuzasadniony sposób normalizacja, powoduje
wiąże się także możliwość wystąpienia skutków negatywnych. Niewłaściwie prowadzona normalizacja sprzyja przerostom biurokratycznym i zachwianiu równowagi pomiędzy formalną a merytoryczną stroną jej funkcji regulacyjnych. Może wystąpić zjawisko przeregulowania, polegające na przesadnie szczegółowej i wszechobecnej normalizacji jakości, z nadmiernym akcentowaniem działań kontrolnych w jej egzekwowaniu. Towarzysząca normalizacji formalizacja sprzyja utrwalaniu się rutyn działania, co może być czynnikiem hamującym inwencję i wdrażanie korzystnych zmian. Istnieją obawy, że normalizacja hamuje postęp techniczny i organizacyjny, a także prowadzi do nadmiernego usztywnienia organizacji oraz utraty niezbędnej elastyczności i szybkości w reagowaniu na zachodzące zmiany w organizacji i w jej otoczeniu. Rozbudowana w nieuzasadniony sposób normalizacja, powoduje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego