Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
także szczegółowy rejestr wyników pomiarów batymetrycznych wykonanych przez Dybowskiego i Godlewskiego. Wreszcie, co wypada podkreślić, jednym z ważnych elementów wystawy było popiersie Dybowskiego.
Poza częścią history2czną przedstawiono ważniejsze osiagnięcia nauki i techniki Wschodniej Syberii w zakresie: energetyki, geologii, geografii i ochrony krajobrazu (ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki w Bajkale), przemysłu (rybołówstwo, łowiectwo), techniki obliczeniowej, fizyki Ziemi i Nieba, informatyki, chemii organicznej, budowy trasy kolejowej BAM, rolnictwo i ogrodnictwo oraz dane obrazujące plany rozbudowy irkuckiego centrum naukowego. Pokazano także okazy minerałów szlachetnych (zbiór zapewne zostanie przekazany do Muzeum Ziemi PAN), model ciała młodego mamuta itp. .
Wystawa Centrum Naukowego w Irkucku pokazała historię
także szczegółowy rejestr wyników pomiarów batymetrycznych wykonanych przez Dybowskiego i Godlewskiego. Wreszcie, co wypada podkreślić, jednym z ważnych elementów wystawy było popiersie Dybowskiego.<br> Poza częścią history2czną przedstawiono ważniejsze osiagnięcia nauki i techniki Wschodniej Syberii w zakresie: energetyki, geologii, geografii i ochrony krajobrazu (ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki w Bajkale), przemysłu (rybołówstwo, łowiectwo), techniki obliczeniowej, fizyki Ziemi i Nieba, informatyki, chemii organicznej, budowy trasy kolejowej BAM, rolnictwo i ogrodnictwo oraz dane obrazujące plany rozbudowy irkuckiego centrum naukowego. Pokazano także okazy minerałów szlachetnych (zbiór zapewne zostanie przekazany do Muzeum Ziemi PAN), model ciała młodego mamuta itp. &lt;page nr=222&gt;.<br> Wystawa Centrum Naukowego w Irkucku pokazała historię
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego