Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
Dla poszczególnych cząstek maksimum jonizacji właściwej występuje w odległości ok. 3 mm od krańca zasięgu, gdzie energia cząstki wynosi ok. 0,37 MeV, a prędkość 421061 Przy dalszym obniżaniu energii jonizacja właściwa spada nagle do zera. Wykres jonizacji właściwej w zależności od odległości od źródła promieniowania przedstawia tzw. krzywa Bragga (rys. 5.3a).
W wyniku straty energii cząstki przy przejściu przez absorbent zmniejsza się jej prędkość i w rezultacie przebywa ona coraz dłużej w sąsiedztwie atomów absorbentu, wzrasta więc prawdopodobieństwo oddziaływania z tymi atomami. To tłumaczy stały wzrost liczby par jonów utworzonych wzdłuż drogi cząstki. Przy końcu zasięgu, cząstki zwykle chwytają
Dla poszczególnych cząstek maksimum jonizacji właściwej występuje w odległości ok. 3 mm od krańca zasięgu, gdzie energia cząstki wynosi ok. 0,37 MeV, a prędkość 421061 Przy dalszym obniżaniu energii jonizacja właściwa spada nagle do zera. Wykres jonizacji właściwej w zależności od odległości od źródła promieniowania przedstawia tzw. krzywa Bragga (rys. 5.3a).<br> W wyniku straty energii cząstki przy przejściu przez absorbent zmniejsza się jej prędkość i w rezultacie przebywa ona coraz dłużej w sąsiedztwie atomów absorbentu, wzrasta więc prawdopodobieństwo oddziaływania z tymi atomami. To tłumaczy stały wzrost liczby par jonów utworzonych wzdłuż drogi cząstki. Przy końcu zasięgu, cząstki zwykle chwytają
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego