Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
płaszczyzną przyjętego południka początkowego (zerowego) a płaszczyzną południka danego punktu P. Międzynarodowym południkiem początkowym jest południk Greenwich. Długość geograficzna zmienia się w granicach od 0&730; do +180&730; (długość wschodnia dodatnia - mierzona w kierunku wschodnim od południka początkowego) i od 180&730; do 0&730; (długość zachodnia - ujemna).
Układ współrzędnych prostokątnych na kuli (rys. 1.7b) zdefiniowany jest w sposób następujący:
- początek układu pokrywa się ze środkiem kuli,
- oś z pokrywa się z osią obrotu,
- oś x pokrywa się z krawędzią przecięcia płaszczyzny równika i płaszczyzny południka początkowego,
- oś y tworzy z pozostałymi osiami układ prawoskrętny.
Współrzędne prostokątne X, Y, Z punktu leżącego na
płaszczyzną przyjętego południka początkowego (zerowego) a płaszczyzną południka danego punktu &lt;HI rend="italic"&gt;P&lt;/HI&gt;. Międzynarodowym południkiem początkowym jest południk Greenwich. Długość geograficzna zmienia się w granicach od 0&730; do +180&730; (długość wschodnia dodatnia - mierzona w kierunku wschodnim od południka początkowego) i od 180&730; do 0&730; (długość zachodnia - ujemna).<br>&lt;HI rend="italic"&gt;Układ współrzędnych prostokątnych &lt;/HI&gt;na kuli (rys. 1.7b) zdefiniowany jest w sposób następujący:<br>- początek układu pokrywa się ze środkiem kuli,<br>- oś &lt;HI rend="italic"&gt;z&lt;/HI&gt; pokrywa się z osią obrotu,<br>- oś &lt;HI rend="italic"&gt;x&lt;/HI&gt; pokrywa się z krawędzią przecięcia płaszczyzny równika i płaszczyzny południka początkowego,<br>- oś &lt;HI rend="italic"&gt;y&lt;/HI&gt; tworzy z pozostałymi osiami układ prawoskrętny.<br>Współrzędne prostokątne &lt;HI rend="italic"&gt;X&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;Y&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;Z &lt;/HI&gt;punktu leżącego na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego