Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
mogą redukować Cr(VI) do Cr(III).
Z równania reakcji wynika równocześnie, że do redukcji jednego mola jonów dwuchromianowych potrzeba aż 14 moli jonów wodorowych. Jeśli jonów wodorowych ubywa, szybkość reakcji maleje do zera. Tym tłumaczy się dużą szybkość reakcji przy niskim pH i jej zmniejszenie wraz ze wzrostem pH (rys.2.41).
Do usuwania chromu ze ścieków popłucznych tradycyjnie stosowany jest schemat dwustopniowy: redukcja chromu(VI) do chromu(III) w środowisku kwasowym i strącanie wodorotlenku chromu przez alkalizację wodorotlenkiem wapnia. Jako reduktory stosowane są związki siarki na czwartym stopniu utlenienia: dwutlenek siarki, wodorosiarczyn, siarczyn i pirosiarczyn sodu.
Reakcje redukcji chromu
mogą redukować Cr(VI) do Cr(III).<br>Z równania reakcji wynika równocześnie, że do redukcji jednego mola jonów dwuchromianowych potrzeba aż 14 moli jonów wodorowych. Jeśli jonów wodorowych ubywa, szybkość reakcji maleje do zera. Tym tłumaczy się dużą szybkość reakcji przy niskim pH i jej zmniejszenie wraz ze wzrostem pH (rys.2.41).<br>Do usuwania chromu ze ścieków popłucznych tradycyjnie stosowany jest schemat dwustopniowy: redukcja chromu(VI) do chromu(III) w środowisku kwasowym i strącanie wodorotlenku chromu przez alkalizację wodorotlenkiem wapnia. Jako reduktory stosowane są związki siarki na czwartym stopniu utlenienia: dwutlenek siarki, wodorosiarczyn, siarczyn i pirosiarczyn sodu.<br>Reakcje redukcji chromu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego