Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
recyrkulowanych.
Znacznie skuteczniejszą metodą deemulgowania od flotacji ciśnieniowej jest elektroflotacja. Skuteczność elektroflotacji zbadał autor [2] w warunkach półtechnicznych. W komorze o pojemności 250l, ale o pełnej wysokości technicznej 1,20m, umieszczono przy dnie poziomo elektrody własnej konstrukcji: anodę z płaskowników aluminiowych i katodę także z płaskowników, ale ze stali nierdzewnej (rys.5.8). Komorę zasilano prądem stałym niskiego napięcia. Natężenie prądu podwyższano przez dodatek kwasu siarkowego do pH 4,0. Wyniki oczyszczania oraz parametry technologiczne procesu podano w tabl.5.4.
Należy zwrócić uwagę na stwierdzony przez autora [2] fakt bardzo dużego zmniejszenia wartości ekstraktu eterowego i relatywnie znacznie mniejszego zapotrzebowania
recyrkulowanych.<br>Znacznie skuteczniejszą metodą deemulgowania od flotacji ciśnieniowej jest elektroflotacja. Skuteczność elektroflotacji zbadał autor [2] w warunkach półtechnicznych. W komorze o pojemności 250l, ale o pełnej wysokości technicznej 1,20m, umieszczono przy dnie poziomo elektrody własnej konstrukcji: anodę z płaskowników aluminiowych i katodę także z płaskowników, ale ze stali nierdzewnej (rys.5.8). Komorę zasilano prądem stałym niskiego napięcia. Natężenie prądu podwyższano przez dodatek kwasu siarkowego do pH 4,0. Wyniki oczyszczania oraz parametry technologiczne procesu podano w tabl.5.4.<br>Należy zwrócić uwagę na stwierdzony przez autora [2] fakt bardzo dużego zmniejszenia wartości ekstraktu eterowego i relatywnie znacznie mniejszego zapotrzebowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego