Typ tekstu: Książka
Autor: Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia
Tytuł: Cytobiochemia
Rok: 1995
H1, H2A, H4 i H5 są hydroksyaminokwasy (seryna w przypadku H1, H2A i H4, a treonina - w H5) z zablokowaną przez resztę acetylową grupą d-aminową. Wszystkie histony bogate w lizynę (H1, H2A, H2B i H5) zawierają lizynę jako C-końcowy aminokwas. Główne dane dotyczące struktury pierwszorzędowej histonów ujmuje schematycznie rys. 11.4. Sekwencje aminokwasowe tych białek zostaną omówione w porządku chronologicznym ich rozszyfrowania.

HISTON H4.

Rok 1969, w którym obchodzono stulecie wykrycia "nukleiny" (w istocie: chromatyny) przez Friedricha Mieschera (por. [24]) upamiętnił się oznaczeniem pierwszej w ogóle sekwencji aminokwasowej histonu. Był nim histon H4 z grasicy cielęcia, znany jako frakcja
H1, H2A, H4 i H5 są hydroksyaminokwasy (seryna w przypadku H1, H2A i H4, a treonina - w H5) z zablokowaną przez resztę acetylową grupą d-aminową. Wszystkie histony bogate w lizynę (H1, H2A, H2B i H5) zawierają lizynę jako C-końcowy aminokwas. Główne dane dotyczące struktury pierwszorzędowej histonów ujmuje schematycznie rys. 11.4. Sekwencje aminokwasowe tych białek zostaną omówione w porządku chronologicznym ich rozszyfrowania.<br><br>&lt;tit&gt;HISTON H4.&lt;/&gt;<br><br>Rok 1969, w którym obchodzono stulecie wykrycia "nukleiny" (w istocie: chromatyny) przez Friedricha Mieschera (por. [24]) upamiętnił się oznaczeniem pierwszej w ogóle sekwencji aminokwasowej histonu. Był nim histon H4 z grasicy cielęcia, znany jako frakcja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego