Typ tekstu: Książka
Autor: Strzałkowski Adam
Tytuł: O siłach rządzących światem
Rok: 1996
galaktyk od nas nie oznacza jakiegoś wyróżnionego położenia Ziemi we Wszechświecie, jakby się mogło pozornie wydawać. Oznacza natomiast równomierne rozszerzanie się Wszechświata (rys. 2.16). Z takim obrazem jest zgodna, stwierdzona przez Hubble'a, proporcjonalność prędkości oddalania się do odległości. Sytuacja jest analogiczna do zachowania się kropek na powierzchni nadmuchiwanego balonika (rys. 2.17). Tutaj również prędkość oddalania się od siebie kropek w miarę powiększania rozmiarów balonika jest proporcjonalna do ich wzajemnych odległości.
Jeżeli Wszechświat się rozszerza, to cofając się w czasie, musimy dojść do momentu, gdy cała zawarta w nim materia znajdowała się w punkcie. Zgodnie z ogólną teorią względności krzywizna
galaktyk od nas nie oznacza jakiegoś wyróżnionego położenia Ziemi we Wszechświecie, jakby się mogło pozornie wydawać. Oznacza natomiast równomierne rozszerzanie się Wszechświata (rys. 2.16). Z takim obrazem jest zgodna, stwierdzona przez Hubble'a, proporcjonalność prędkości oddalania się do odległości. Sytuacja jest analogiczna do zachowania się kropek na powierzchni nadmuchiwanego balonika (rys. 2.17). Tutaj również prędkość oddalania się od siebie kropek w miarę powiększania rozmiarów balonika jest proporcjonalna do ich wzajemnych odległości.<br>Jeżeli Wszechświat się rozszerza, to cofając się w czasie, musimy dojść do momentu, gdy cała zawarta w nim materia znajdowała się w punkcie. Zgodnie z ogólną teorią względności krzywizna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego