Typ tekstu: Książka
Autor: Jamroży Zygmunt
Tytuł: Beton i jego technologie
Rok: 2000
uwagę także dane na rys 11.1. Obrazuje on przyrost wytrzymałości na 100kg cementu. Można wnosić, że dla powszechniejszego stosowania ekonomiczne mogą być betony do klasy B80 (R ~95 MPa).
11.1. Przyrost wytrzymałości BWW (?R) na 100 kg cementu
Szczególne właściwości BWW
Technologię uzyskania BWW można scharakteryzować wykresami na rys. 11.2.
A - zwiększenie szczelności mieszanki przez wprowadzenie pyłu mikrokrzemionki Mk (efekt poprawia jednoczesne wprowadzenie upłynniacza),
B - zmniejszenie porowatości dojrzałego betonu,
C - podwyższenie wytrzymałości w wyniku działania zobrazowanego wykresem B,
D - wykres przedstawia uzyskiwany w praktyce przyrost wytrzymałości,
E - wykres przedstawia kinetykę przyrostu wytrzymałości klas B60 do B120 (odchyłki mieszczą
uwagę także dane na rys 11.1. Obrazuje on przyrost wytrzymałości na 100kg cementu. Można wnosić, że dla powszechniejszego stosowania ekonomiczne mogą być betony do klasy B80 (R ~95 MPa).<br>11.1. Przyrost wytrzymałości BWW (?R) na 100 kg cementu<br>Szczególne właściwości BWW<br>Technologię uzyskania BWW można scharakteryzować wykresami na rys. 11.2.<br>A - zwiększenie szczelności mieszanki przez wprowadzenie pyłu mikrokrzemionki Mk (efekt poprawia jednoczesne wprowadzenie upłynniacza),<br>B - zmniejszenie porowatości dojrzałego betonu,<br>C - podwyższenie wytrzymałości w wyniku działania zobrazowanego wykresem B,<br>D - wykres przedstawia uzyskiwany w praktyce przyrost wytrzymałości, <br>E - wykres przedstawia kinetykę przyrostu wytrzymałości klas B60 do B120 (odchyłki mieszczą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego