Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
odkładanym jesienią (por. rozdz. 3.3).
System stałych dat wymaga pomiarów wykonywanych w określonych dniach, związanych z końcem roku hydrologicznego (bardzo często po prostu, kiedy to jest możliwe ze względów logistycznych) i porównania z odpowiednim pomiarem poprzednim. Nie jest więc konieczne obserwowanie cech śniegu, firnu lub lodu.
W systemie stratygraficznym (rys. 4.1) określa się czas wystąpienia dwóch kolejnych minimów miąższości lodowca (t i t) i czas pojawienia się maksymalnej grubości (t0). Okres pomiędzy minimami (między t i t) jest właśnie rokiem bilansowym lub inaczej rokiem glacjologicznym. Jego długość zmienia się nieco w kolejnych latach, ale średnia dla wielolecia jest zbliżona
odkładanym jesienią (por. rozdz. 3.3).<br> System stałych dat wymaga pomiarów wykonywanych w określonych dniach, związanych z końcem roku hydrologicznego (bardzo często po prostu, kiedy to jest możliwe ze względów logistycznych) i porównania z odpowiednim pomiarem poprzednim. Nie jest więc konieczne obserwowanie cech śniegu, firnu lub lodu.<br> W systemie stratygraficznym (rys. 4.1) określa się czas wystąpienia dwóch kolejnych minimów miąższości lodowca (t i t) i czas pojawienia się maksymalnej grubości (t0). Okres pomiędzy minimami (między t i t) jest właśnie rokiem bilansowym lub inaczej rokiem glacjologicznym. Jego długość zmienia się nieco w kolejnych latach, ale średnia dla wielolecia jest zbliżona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego