Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
druga i k-ta harmoniczna), umieszczonych w punktach na osi pulsacji .

Obydwa podejścia wykorzystujące filtrację oraz obliczanie FFT są stosowane do ekstrakcji parametrów widmowych w pomiarach akustycznych. Wybór sposobu analizy zależy od konkretnych zastosowań, w tym od kalkulacji kosztów i czasu analizy. Plastyczną reprezentację widma krótkoterminowego najlepiej reprezentuje obraz trójwymiarowy (rys. 4.13).
Często stosowaną metodą parametryzacji jest pomiar widma średniego, np. w pasmach tercjowych (1/3-oktawowych), estymowanych z dłuższych odcinków sygnału potrzebnego do osiągnięcia stabilizacji widma (tzw. czas stacjonarności). Przykład widma tercjowego sygnału W (p) przedstawiono na rys. 4.14.

Za pomocą współczynników szeregu Fouriera możliwa jest realizacja procedur
druga i k-ta harmoniczna), umieszczonych w punktach na osi pulsacji &lt;gap&gt;.<br>&lt;gap&gt;<br>Obydwa podejścia wykorzystujące filtrację oraz obliczanie FFT są stosowane do ekstrakcji parametrów widmowych w pomiarach akustycznych. Wybór sposobu analizy zależy od konkretnych zastosowań, w tym od kalkulacji kosztów i czasu analizy. Plastyczną reprezentację widma krótkoterminowego najlepiej reprezentuje obraz trójwymiarowy (rys. 4.13).<br>Często stosowaną metodą parametryzacji jest pomiar widma średniego, np. w pasmach tercjowych (1/3-oktawowych), estymowanych z dłuższych odcinków sygnału potrzebnego do osiągnięcia stabilizacji widma (tzw. czas stacjonarności). Przykład widma tercjowego sygnału W (p) przedstawiono na rys. 4.14.<br>&lt;gap&gt;<br>Za pomocą współczynników szeregu Fouriera możliwa jest realizacja procedur
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego