Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mathesis Polska
Nr: 3-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1930
przyjęta obecnie = 0,0005893 mm. Błąd jest mniejszy, niż 1/10% choć kąty ugięcia, które mierzył Fraunhofer były rzędu i minuty; wynikało to oczywiście; że stosunkowo dużych odstępów pomiędzy drucikami.
Dokładność pomiarów powiększy później Fraunhofer znakomicie przez zastosowanie siatek dyfrakcyjnych, kreślonych djamentem na szkle. Udawało mu się otrzymywać do 300 rys na milimetrze płaskiej powierzchni szklanej.
Śladem Fraunhofera poszedł °Angström, który wydał w roku 1868 atlas widma słonecznego, nazwany przezeń normalnem widmem słońca. W atlasie tym odstępy pomiędzy linjami Fraunhofera uczyniono proporcjonalnemi do różnic długości fal. Wydawnictwo opierało się na pomiarach °Angströma, wykonanych z niezwykłą, jak na te czasy, precyzją i
przyjęta obecnie = 0,0005893 mm. Błąd jest mniejszy, niż 1/10% choć kąty ugięcia, które mierzył Fraunhofer były rzędu i minuty; wynikało to oczywiście; że stosunkowo dużych odstępów pomiędzy drucikami.<br>Dokładność pomiarów powiększy później Fraunhofer znakomicie przez zastosowanie siatek dyfrakcyjnych, kreślonych djamentem na szkle. Udawało mu się otrzymywać do 300 rys na milimetrze płaskiej powierzchni szklanej.<br>Śladem Fraunhofera poszedł °Angström, który wydał w roku 1868 atlas widma słonecznego, nazwany przezeń normalnem widmem słońca. W atlasie tym odstępy pomiędzy linjami Fraunhofera uczyniono proporcjonalnemi do różnic długości fal. Wydawnictwo opierało się na pomiarach °Angströma, wykonanych z niezwykłą, jak na te czasy, precyzją i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego