Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
syntaktycznej
(Garbusiński, Feicht, Miazga). Ponadto, poza Feichtem, kompozytorzy rezygnowali
w mszach chorałowych z kunsztownych technik polifonicznych, z całego bogactwa
technicznego, ogólnie mówiąc ­ z formotwórczej roli polifonii. Ograniczano się
natomiast często do faktury akordowej, z melodyką chorałową w głosie najwyższym,
do dwojeń unisonowych lub oktawowych ­ niekiedy całej obsady chóru. Te istotne
rysy omawianych mszy chorałowych można również interpretować szerzej. Nie tylko
jako nawiązanie do, czy nawet odrodzenie pewnych założeń renesansowej mszy chorałowej,
a więc mówiąc obrazowo rodzaj "powrotu do źródeł" gatunku. Także jako równoczesne
oddziaływanie bliższej czasowo, równie istotnej dla muzyki religijnej, idei
historyzmu, o czym szerzej w rozdziale IV.
Aspekt materiałowy
syntaktycznej <br>(Garbusiński, Feicht, Miazga). Ponadto, poza Feichtem, kompozytorzy rezygnowali <br>w mszach chorałowych z kunsztownych technik polifonicznych, z całego bogactwa <br>technicznego, ogólnie mówiąc ­ z formotwórczej roli polifonii. Ograniczano się <br>natomiast często do faktury akordowej, z melodyką chorałową w głosie najwyższym, <br>do dwojeń unisonowych lub oktawowych ­ niekiedy całej obsady chóru. Te istotne <br>rysy omawianych mszy chorałowych można również interpretować szerzej. Nie tylko <br>jako nawiązanie do, czy nawet odrodzenie pewnych założeń renesansowej mszy chorałowej, <br>a więc mówiąc obrazowo rodzaj "powrotu do źródeł" gatunku. Także jako równoczesne <br>oddziaływanie bliższej czasowo, równie istotnej dla muzyki religijnej, idei <br>historyzmu, o czym szerzej w rozdziale IV.<br> Aspekt materiałowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego