Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy sprzętu komputerowego
Rok: 2000
7/26 tel. 844 4141

Zaświadczenie o zarobkach
Niniejszym zaświadcza się że Pan/Pani ......
zamieszkały/a ......
nr PESEL ......
jest zatrudniony/a w naszym zakładzie na czas określony/nieokreślony
od dnia ...... do dnia ......
na stanowisku ......
Przeciętne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy wynosi: ......
Słownie ......
Wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sadowych lub innych tytułów* (niepotrzebne skreślić}
Jest obciążone w kwocie ...... z tytułu ......
Składki ZUS przekazywane są na rachunek ZUS w ...... nr NKP ......
Wymieniony pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, w okresie próbnym ani nie jest pracownikiem sezonowym. Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia przy zakupie na raty w
7/26 tel. 844 4141<br><br>Zaświadczenie o zarobkach<br>Niniejszym zaświadcza się że Pan/Pani ......<br>zamieszkały/a ......<br>nr PESEL ......<br>jest zatrudniony/a w naszym zakładzie na czas określony/nieokreślony<br>od dnia ...... do dnia ...... <br>na stanowisku ......<br>Przeciętne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy wynosi: ......<br>Słownie ......<br>Wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sadowych lub innych tytułów* (niepotrzebne skreślić}<br>Jest obciążone w kwocie ...... z tytułu ......<br>Składki ZUS przekazywane są na rachunek ZUS w ...... nr NKP ......<br>Wymieniony pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, w okresie próbnym ani nie jest pracownikiem sezonowym. Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia przy zakupie na raty w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego