Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
natomiast jakości ścieków technologicznych z zakładów przetwórstwa, zależnie od wytwarzanego asortymentu, w tabl.8.45.
8.7.3.Sposoby oczyszczania ścieków
Ze względu na zawartość znacznych ilości zanieczyszczeń nierozpuszczonych, ale łatwo podatnych na rozkład beztlenowy, co jest związane z wydzielaniem gazów, do ich usuwania znacznie częściej stosuje się flotację niż sedymentację. Jako przykład podano wyniki (tabl.8.46) usuwania zanieczyszczeń przez flotację w jednym z niemieckich zakładów przetwórstwa rybnego [38].
Rozwiązaniem typowym jest pełne biologiczne oczyszczanie ścieków na złożach lub osadem czynnym.
W porcie w Cuxhaven ścieki z przetwórstwa ryb oczyszczane są wstępnie przed doprowadzeniem do oczyszczalni miejskiej. Oczyszczanie to obejmuje
natomiast jakości ścieków technologicznych z zakładów przetwórstwa, zależnie od wytwarzanego asortymentu, w tabl.8.45.<br>&lt;tit1&gt;8.7.3.Sposoby oczyszczania ścieków&lt;/&gt;<br>Ze względu na zawartość znacznych ilości zanieczyszczeń nierozpuszczonych, ale łatwo podatnych na rozkład beztlenowy, co jest związane z wydzielaniem gazów, do ich usuwania znacznie częściej stosuje się flotację niż sedymentację. Jako przykład podano wyniki (tabl.8.46) usuwania zanieczyszczeń przez flotację w jednym z niemieckich zakładów przetwórstwa rybnego [38].<br>Rozwiązaniem typowym jest pełne biologiczne oczyszczanie ścieków na złożach lub osadem czynnym.<br>W porcie w Cuxhaven ścieki z przetwórstwa ryb oczyszczane są wstępnie przed doprowadzeniem do oczyszczalni miejskiej. Oczyszczanie to obejmuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego